Φωτογραφίες

A' Ιατρείο Aγίας Παρασκευής

Β' Ιατρείο Παλλήνης